Panasz és az áruk visszatérése

SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

A fogyasztó (a fentiek kizárólag azokra a természetes személyekre vonatkoznak, akik kereskedelmi tevékenységükön kívüli célból szereznek be árut) jogosultak az áru átvételétől számított 14 napon belül értesíteni a céget (az info@malaja.hu kapcsolattartási e-mail címen), hogy elállnak a szerződéstől, döntését megindokolni nem köteles.

A Társaság a szerződéstől való elállás esetén az összes beérkezett kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül visszaküldi.

Az elállási jog érvényesítéséhez a fogyasztó köteles a jelen szerződéstől való elállási döntését a társasággal (az info@malaja.hu kapcsolattartási e-mail címen) egyértelmű nyilatkozattal (pl. postai úton küldött levélben, ill. email). Erre a célra a fogyasztó opcionálisan felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat mintát. Az elállási űrlap linkje található.

A szerződéstől való elállási határidő figyelembe vételéhez elegendő, ha a fogyasztó elállási jogának gyakorlására vonatkozó értesítést a jelen szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt megküldik. A szerződéstől való elállás joghatásai ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jelen szerződéstől való elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti az összes beérkezett fizetést, beleértve a szállítási költséget (kivéve a szállítási mód megválasztásából adódó többletköltségeket, amely nem a vállalat által kínált legkedvezőbb szabványos szállítási forma). Az ilyen visszatérítést a társaság az eredeti ügylethez használt fizetési móddal azonos fizetési móddal teljesíti, kivéve, ha kifejezetten másként állapodnak meg; a fogyasztó semmilyen esetben sem viseli a visszatérítésből eredő költségeket. A Társaság visszatarthatja a fizetést mindaddig, amíg a visszaküldött áru meg nem érkezik, vagy amíg a fogyasztó igazolást nem küld az áru visszaküldéséről, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

A határidő az átvétel napjától számított egy nappal kezdődik. A szerződéstől való elállással összefüggésben a fogyasztót terhelő egyetlen költség az áru visszaküldésének (visszaszállításának) költsége, amely a szállítási szolgáltatás árlistája szerint kerül kiszámításra. Az árut legkésőbb a szerződéstől (vásárlás) való elállásról szóló értesítést követő 30 napon belül vissza kell küldeni az eladónak. Ha a fogyasztó már elkezdheti használni a terméket, vagy eltávolítja a biztonsági címkét, akkor a szerződéstől való elállás sajnos már nem lehetséges.

Az átvett árut sértetlenül és azonos mennyiségben köteles visszaküldeni, kivéve, ha az áru megsemmisült, megsérült, elveszett vagy mennyisége a fogyasztó hibájából nem csökkent. Az árucikk gyártója előírja az eredeti csomagolást is (a Fogyasztóvédelmi törvény 36. §-ának megfelelően). Mivel a csomagolás a termék szerves részét képezi, ezért az átvételkor eredeti állapotában is szerepelnie kell (azaz sértetlen és azonos mennyiségben).

Abban az esetben, ha eláll a szerződéstől, ahol promóciós kódot használtak, ezek az összegek kedvezménynek minősülnek, és nem kaphatóak vissza (a befizetett összeget visszatérítjük), Malaja © ajándékutalvány felhasználása esetén; ez fizetőeszköznek minősül, és a szerződéstől való elálláskor a befizetett összeg visszakerül az IBAN számára (tranzakciós számlájára, amelyet elállási nyilatkozatban közöl).

A visszatérítés a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül megtörténik. A visszatérítés bizonyossága, pontossága és időszerűsége, valamint a fizetések nyilvántartása érdekében a fizetés visszafizetése a vásárló részére kizárólag a IBAN számlájára történő átutalással történik. Készpénzes fizetés visszafizetésére nincs lehetőség! Az átvett árunak az elállási határidőn belüli visszaküldése a cégnek a szerződéstől való elállás közlésének minősül.

Kivételes esetekben, amikor a termékek visszaküldése nem az általános felhasználási feltételek szerint történik, a fogyasztónak megfelelő ellenszolgáltatás mellett tudjuk felajánlani a termék megvásárlását, amely a visszaküldésről készült jegyzőkönyvben kerül meghatározásra. A csökkentett értékű vásárlást a fogyasztó e-mailben történő visszaigazolása esetén vesszük figyelembe. A fent említett visszaváltási díjból a fogyasztó csak akkor részesül, ha másik, azonos vagy magasabb értékű árut rendel.

A fogyasztó elállása a szerződéstől a készletben lévő tételekre vonatkozóan

Ha a fogyasztó úgy dönt, hogy eláll a szerződéstől a készletet alkotó elemek valamelyikével kapcsolatban, kérheti a visszatérítést vagy egy másik termékre cserét. A fogyasztó a csomagból egy vagy több terméket visszaküldhet vagy kicserélhet. Amikor a fogyasztó eláll a szerződéstől a készlet egy tételére vonatkozóan, a fogyasztó visszakapja az IBAN számára az általa visszaküldött termékért kifizetett összeg összegét. Másik termékre csere során a fogyasztónak óvatosnak kell lennie, amikor alternatívát keres, hogy olyan terméket válasszon, amelynek online ára megegyezik a cserére visszaküldött termék online árával. A megtakarítás és az ár azonban változhat. Ha az újonnan kiválasztott cikk kedvezménye nagyobb, mint a visszaküldött termék kedvezménye, a különbözetet nem térítjük vissza, és a csere a készletből származó tételekre vonatkozó lemondási feltételek szerint történik.

A szerződéstől való elállási jog hiánya és a szerződéstől való elállási jog elvesztése

A fogyasztót nem illeti meg a szerződéstől való elállás joga az alábbi esetekben ill szerződésekben: (kivéve, ha a szerződő felek előzetesen másként állapodtak meg):

1. olyan árukra vagy szolgáltatásokra, amelyek ára a piaci ingadozásoktól függ, amelyekre a társaságnak nincs befolyása, és amelyek a szerződéstől való elállási időn belül fordulhatnak elő;

2. olyan árukról, amelyeket a fogyasztó pontos utasításai szerint gyártanak, és az ő személyes szükségleteihez igazodnak;

3. romlandó vagy gyorsan lejáró árukon;

4. a szolgáltatásnyújtásról, ha a vállalkozás a szerződést maradéktalanul teljesíti, és a szolgáltatás nyújtása a fogyasztó kifejezett előzetes hozzájárulása és a szerződéstől való elállási jogának elvesztéséhez való hozzájárulása alapján kezdődött meg, amikor a vállalkozás azt maradéktalanul teljesíti;

5. lezárt hang- vagy képfelvételek, számítógépes programok kézbesítéséről, ha a fogyasztó a biztonsági zárat az átadást követően felbontotta;

6. újságok, folyóiratok vagy folyóiratok értékesítéséről, kivéve az ilyen kiadványok szállítására vonatkozó előfizetési szerződéseket;

7. egészségvédelmi vagy higiéniai okokból visszaküldésre alkalmatlan lepecsételt áru átadásáról, ha a fogyasztó az átadást követően felbontotta a zárat;

8. olyan áruk szállításáról, amelyek természetüknél fogva elválaszthatatlanul keverednek más árukkal;

9. olyan szeszes italok szállításáról, amelyek áráról az adásvételi szerződés megkötésekor állapodnak meg, és amelyek 30 napon belül szállíthatók, és tényleges értéke a piaci ingadozásoktól függ, amelyekre a vállalkozásnak nincs befolyása.

TERMÉK PANASZ

Ha sérült vagy nem működő terméket kapott, kérjük, a termék kézhezvétele után azonnal jelezze felénk. Küldje el nekünk a sérülés leírását az info@malaja.hui e-mail címre, a termékről készült fotóval vagy videóval együtt, amelyen jól látható a sérülés.

Őszintén elnézést kérünk az okozott kellemetlenségért, panaszát kiemelten kezeljük.

TERMÉKCSERE

Ha a megrendelt termék mérete vagy színe nem felel meg Önnek, ingyenesen kicserélheti. A cseréhez írjon nekünk az info@malaja.hu címre. A cserével kapcsolatban a fogyasztót terhelő egyetlen költség az áru visszaküldésének (visszaszállításának) költsége, amely a futárszolgálat árlistája szerint kerül kiszámításra. Ha a fogyasztó már elkezdheti használni a terméket, vagy eltávolítja a biztonsági címkét, akkor a szerződéstől való elállás sajnos már nem lehetséges.

VISSZATÉRÉSI ŰRLAP MINTA

A mintaűrlap eléréséhez kattintson IDE

NÉHÁNY TIPP A SZÁLLÍTMÁNY KÉZHEZVÉTELÉHEZ, A RENDELÉSÉNEK MEGÉRKEZÉSÉHEZ

Mivel tudjuk, hogy a terméket anélkül vásárolta meg, hogy látta vagy kipróbálta volna, lehetővé tesszük, hogy 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldje. A terméket kicserélheti (pl. más méretűre, színre) vagy visszaküldheti, ha sérülten érkezik meg.

  • Óvatosan nyissa ki a csomagolást, és tartsa sértetlenül.
  • Töltse le a visszaküldési űrlapot, amely tartalmazza azt a címet, ahová a csomagot visszaküldheti.
  • Nézze meg alaposan a terméket, szükség esetén alaposan próbálja ki – ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a terméket.
  • Ne távolítsa el a címkéket mindaddig, amíg nem biztos abban, hogy meg fogja őrizni a terméket.